Сряда 20, Март 2019г.

ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА - ДИРЕКТОР

ДИАНА СТЕФАНОВА - ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ЛИДИЯ ТОДЕВА - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ПЪРВИ КЛАС                                          ВТОРИ КЛАС

СЛАВЕЙКА ВЪЛЧЕВА                              ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА

РУСКА ДИМИТРОВА                                КИНКА ПАНАЙОТОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА                                   ЯНА ТЕНЕВА

                                                             МАРИАНА АНГЕЛОВА

 

ТРЕТИ КЛАС                                            ЧЕТВЪРТИ КЛАС

МАРИЯ МАРИНОВА                                   РУСКА ГЕРОВА

МИНКА РУСЕВА                                        ДИМИТРИЯ ХРИСТОВА

ЗЛАТКА КОЛЕВА                                      ЛЮБКА ЗАПРЯНОВА

ЛОЗКА СТАЙКОВА                                

 

ВАНЯ ЛОЗЕВА

СТАНИМИР СТОИЛОВ

ЕЛЕНА ТОНЕВА

 

 

УЧИТЕЛИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

НЕДЯЛКА ФИЛИПОВА

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА

 

УЧИТЕЛИ ЦОУД

ДЕСИСЛАВА МАРГАРИТОВА/ВАНЯ ГЕОРГИЕВА - ПЪРВИ КЛАС

ХЮСНИЕ МУРАД - ВТОРИ КЛАС

Сподели: