Вторник 18, Юни 2019г.

ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА - ДИРЕКТОР

ДИАНА СТЕФАНОВА - ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ЛИДИЯ ТОДЕВА - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ПЪРВИ КЛАС                                          ВТОРИ КЛАС

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА                                   СЛАВЕЙКА ВЪЛЧЕВА

ДИМИТРИЯ ХРИСТОВА                            РУСКА ДИМИТРОВА

ЛЮБКА ЗАПРЯНОВА                               КАТЯ ГЕОРГИЕВА

                                                             

 

ТРЕТИ КЛАС                                            ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА                           МАРИЯ МАРИНОВА

КИНКА ПАНАЙОТОВА                               МИНКА РУСЕВА

ЯНА ТЕНЕВА                                            ЗЛАТКА КОЛЕВА

МАРИАНА АНГЕЛОВА                               ЛОЗКА СТАЙКОВА

 

ВАНЯ ЛОЗЕВА

СТАНИМИР СТОИЛОВ

ЕЛЕНА ТОНЕВА

 

 

УЧИТЕЛИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

НЕДЯЛКА ФИЛИПОВА

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА

 

УЧИТЕЛ ЦОУД

БЛАГОВЕСТА КРЪСТЕВА - ВТОРИ КЛАС

Сподели: