Вторник 18, Юни 2019г.

    

 НАЧАЛНО  УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”

        6300, гр. Хасково, ул. „Единство” № 5, тел. 038/622597, 038/624197, e-mail: rakovski@abv.bg

 

 

Утвърдил:

Димитрия Атанасова

Директор            

Заповед № РД-14-801/14.09.2018г.

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ „Г.С.РАКОВСКИ“, ГРАД ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

Сподели: