Сряда 06, Юли 2022г.

ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА - ДИРЕКТОР

ДИАНА СТЕФАНОВА - ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ЛИДИЯ ТОДЕВА - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ПЪРВИ КЛАС                                          ВТОРИ КЛАС

ВАНЯ ЛОЗЕВА                                        ХЮСНИЕ МУРАД

ДЕСИСЛАВА МАРГАРИТОВА                     КИНКА ПАНАЙОТОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА                                    ЯНА ТЕНЕВА

                                                             

 

ТРЕТИ КЛАС                                            ЧЕТВЪРТИ КЛАС

НЕДЯЛКА ФИЛИПОВА                              ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА                                  ДИМИТРИЯ ХРИСТОВА

МИНКА РУСЕВА                                       ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА

                                                           

 

СТАНИМИР СТОИЛОВ - ФВС

ЕЛЕНА ТОНЕВА - АЕ

  

УЧИТЕЛИ ЦОУД

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА - ПЪРВИ КЛАС

МАРИАНА АНГЕЛОВА- -ВТОРИ КЛАС

ЗЛАТКА КОЛЕВА - ЧЕТВЪРТИ КЛАС

 

 

Сподели: